تی.کارت می‌تواند تضمین کند اگر روزی وسیله نقلیه شما به تعمیر یا یدک نیاز داشته باشد، هزینه‌هایتان تحت پوشش قرار بگیرند و به شما این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از هزینه‌های  پیش‌بینی نشده‌ی خودرو، به کارهایتان برسید.

 

خط‌‌ مشی‌ تی.کارت هرچند شامل مسئولیت در قبال آسیب وارد شده به اشخاص ثالث و یا دارایی آنها نمی‌شود، اما تی.کارت با هدیه بیمه ثالث یا بدنه به صورت غیر مستقیم در پوشش این هزینه‌ها نیز اعضای خود را حمایت و پشتیبانی می‌کند.

بیمه شخص ثالث