باشگاه مشتریان گروه مشاوران ایده‌های برتر با نام باشگاهT.cardدر راستای قدردانی از اعتماد مشتریان و با هدف ارائه خدمات و تخفیفات ویژه به اعضای باشگاه و افزایش رضایتمندی ایجاد شده است.

با شروع فعالیت باشگاه مشتریان، مشترکین تی‌کارت میتوانند از اعتباراتT.cardدر خرید از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، کلینیک‌های پزشکی و دندانپزشکی، آژانس‌های مسافرتی و...که طرف قرارداد T.card باشند، استفاده نمایند.

تخیف‌های صفر تا صد درصدی، خدمتی است که از سمت T.card به مشتریان ارائه می‌شود و کسانی کهT.cardرا خریداری میکنند میتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند که بسته به طرحی که خریداری کرده‌اند این مزایا متفاوت میباشند.

 

باشگاه مشتریان این شرکت امکان استفاده از تخفیفات ویژه خرید از مراکز طرف قرارداد خود را نیز برای مشتریان مهیا کرده است.

 

خدمات باشگاه مشتریان