دشوار است که بین کارهای مختلف روزانه یک سرویس دهنده مطمئن پیداکنیم که خدماتي چون(تعويض روغن، تعويض لنت، تعويض شمع، تعويض انواع فیلترها، دياگ خودرو، تعویض باتری، تعویض لاستیک، بازدید مایعات، شارژ گاز کولر، بالانس چرخ، تنظیم باد و...) در محل  ارائه کند.

قطعاتش اصالت داشته باشند، کارش را ضمانت کند.

اپلیکیشن tiapp برای پاسخ به این دسته نیازها توسعه داده شده است تا ارتباط موثر راننده با خدمات خودرویی T.card  امنیت خاطر و اطمینان از رانندگی را فراهم کند:

 

تجمیع خدمات

 

تجمیع خدمات

 

حمل استاندارد خودرو

 

 

حمل استاندارد خودرو

 

خدمات امدادی در محل

 

 

خدمات امدادی در محل